Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet skriver en angelägen debattartikel på DN idag. ”Populisterna använder sin makt för att kolonisera staten”
I kommentaren nedan argumenterar jag för en grundlagsutredning för att kväsa dagens – och morgondagens? – politiserande populism.

Grundlagsformuleringen ”Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden…”. ska uppmärksammas nu! Visst, som Rothstein påpekar, har säkert inte varit avsikten att öppna för den politisering som populisterna idag visar prov hemmavid och ute i världen.

Vi tog de första stegen i rätt riktning bl a genom Martin Olssons (c) motion 1990/91:K54 (med anledning av prop. 1990/91:117 En ny kommunallag): ”Före slutet av 70-talet föreskrevs inte rätt till proportionellt val vid alla val av kommunfullmäktige eller kommunala nämnder. — I — Timrå med klar socialdemokratisk majoritet tillämpades majoritetsval vid alla de val där ej rätt till proportionellt val var föreskrivet. Majoriteten tillsatte alla ledamöter i nämnder där det var möjligt.”

Jag påminner också om att det gällde även alla nämndemän och begreppet ”timråkrati” blev ett relevant epitet på praktiskt, populistiskt maktmissbruk i Timrå.

Jag påminner också om att Göran Persson (s) som partiledare och statsminister förklarat att utnämningsrätten ska regeringen INTE lämna ifrån sig.

Även bland borgerliga finns säkert skäl till omprövning av omsorgen om de demokratiska principernas förutsättningar.
Idag 2019 intar populism nya arenor. Som en konsekvens av det nya politiska landskapet i Sverige borde flera partier nu – I FÖREBYGGANDE SYFTE – föreslå en grundlagsutredning utifrån Rothstein analys.

Varje epok har att stävja sin tids populism. Enligt vår demokratisyn i Sverige – och i övriga demokratier – anser vi att även majoritetens makt ska vara begränsad och att oppositionen ska ha ett tryggat och säkrat utrymme i beslutsprocesserna.