Etiketter

, , ,

Bildresultat för fb like logo

Djurrättsakvisten Samuel Rostøl tycker att reaktionerna på hotfulla fb-lajks tas på för stort allvar den 11ds på SVTopinion. Han tycker att det är orättvist att andra hotfulla lajks i andra sammanhang inte alltid får lika stora konsekvenser.

Visst, alla ideella organisationer kan som alla andra juridiska personer ha stolpskott i sina egna led och det skadar deras nästan alltid deras sak. Den här gången var det två djurrättsorganisationer som avslöjades.

Den enskildes uppsåt med att lajka är alltid lajkarens egna ansvar. Dess konsekvenser blir olika från fall till fall. Det beror på frågans aktualitet och vilka människor som är engagerad i frågan. Avgörande kan också vara om – men inte alltid – om frågan uppmärksammas massmedialt.

På berörda Djurrättsalliansens och Djurens Rätts vägnar beklagar Samuel Rostøl att de utsatts för skarpa och negativa konsekvenser. Han ser i detta en större skada än att enskilda – i detta fall ideellt organiserade individer – inte tvekar att avslöja sina hotfulla och våldsbejakande böjelser.

Alla ideella organisationer, företag och andra juridiska personer risker alltid att ha stolpskott och rötägg bland sina medlemmar och anställda. Visst, Djurrättsalliansens och Djurens Rätt har enligt Samuel Rostøl tagit avstånd från hotfullt agerande både före och efter de senaste händelserna. Men uppenbarligen inte tillräckligt. Dessa två organisationer behöver, som andra organisationer, agera resolut mot (alla de?) individer som inte följer organisationspolysen och därmed skadar hela sin organisation.

I sin villrådighet skyller Samuel Rostøl nu de skadliga konskvenserna på en slags ensidig massmediagranskning ”från ena hållet”. Det är att ställa fel aktörer till svars. Även om det är enklare att klandra budbäraren än tillrättavisa felaktigt agerande i de egna leden, är det likafullt fel och verkningslöst.

Sociala mediers genomslagskraft och allas vårt agerande på sociala medier diskuteras alltmer seriöst och genomgripande. Det är bra. Det är användarna och mottagarna själva som måste börja kritisera och avvärja hotfulla och/eller våldsbejakande inlägg och lajkningar på nätet.

För Samuel Rostøl, mig och alla andra gäller samma sak: att ställa sig frågan om mitt fb-inlägg och mitt fb-lajk tål extern granskning. Hur svårt kan det vara för en ideell organisationsledning att hålla rent framför egen dörr? Det handlar om att prioritera även bland sina administrativa resurser för att på sikt hålla de ideella visionerna vid liv.