Före 1967 var det i princip fri fart på svenska vägar. På 1950-talet var t o m fri fart i delar av Stockholm.

När jag satt i baksätet på familjens DKW av 1939-års modell och vi körde från Hornstull över Västerbron mot Kungsholmen kunde vi ner mot Västerbroplan komma upp i nästan 80 km/tim…

Nere vid Västerbroplan började hastighetsbegränsningen 50km /tim sen på Lilla Västerbron var det fri fart igen (!)

Nu inför Stockholm 30, 40, resp 60/tim i hela staden
Bra!