Hej, klipper ett stycke ur senaste Axess, som beskriver ett ideologiskt/praktiskt förhållningssätt till politik och samhälle som jag gärna delar med mig av:

”Den röda tråden här är att ekonomi inte är ett ändamål i sig. Social marknadsekonomi är ett slags variant av kapitalismen som skiljer sig från den anglosaxiska, vilken tenderar att vara värderingsmässigt agnostisk. Den tyska versionen blandar in ett arv från kristendomen och borgerliga kärnvärden. Man kan förenklat säga att social marknadsekonomi går ut på att nå social välfärd genom effektiva marknader. Både målet och medlet finns i namnet. Mer teoretiskt används ibland begreppet ordoliberalism, där staten är viktig som garant för marknaden genom att skapa ett pålitligt betalningssystem och styra spelplanen men i övrigt låta aktörerna sköta sitt. Ordo är såklart latin för ordning.”

Se hela artikeln

https://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=4015#.XHUnI7pwGEcpssd/.