Mina behov andras krav
mina krav andras behov

svarta pengar
gångbar valuta

vita pengar
giltig valuta

tänjbara gränser
bristningsgränser
mitt initiativ
annans konsekvens

individens ansvar
någons ansvar
allas ansvar
ingens ansvar

ansvarslösa aktöres medverkan
ansvarstagande aktöres medverkan

medveten samverkan
resurs blir resurser

Min vardag
Andras tillvaro
Vår verklighet