Såg nya kulturministerns hyllningstext till sina egna. Se upp!

Genom Miljöpartiet behåller vänsterfalangen greppet över svensk kulturpolitik. Kommer (c) och (l) se på när regeringen politiserar kulturen allt mer?

Amanda Lind hyllar (enl SvD) f d minister som inte blygdes att agera tillsammans med mörka politiska krafter internationellt och nationellt. Alice Bah Kuhnke blygdes inte för att använda kulturen för sina politiskt/ideologiska syften.

Den nya väster-mittenpolitiken manar till balanserade kulturkonservativ opposition för bredare och mer öppen kulturpolitisk infrastruktur för fri kultur och uthållig omsorg om vårt kulturarv.

Upphovsrätt m m

https://www.medievarlden.se/2019/01/branschens-reaktioner-pa-nya-kulturministern-forsiktigt-positiv/?mc_cid=6e37e9cf75&mc_eid=9d45f3212a

Aftonbladet:

Aftonbladet: ”Det finns många exempel att illustrera med de fyra senaste åren, men jag väljer ett: Bibliotekarierna som vägrade låna ut invandringskritisk litteratur. De fälldes senare av JO. Det var inte på Kulturdepartementets uppdrag som bibliotekarierna gjorde avkall på sitt demokratiska ansvar, men det här visar den uppfostrande nit som den kulturella och intellektuella infrastrukturen i Sverige präglats av.”

https://www.aftonbladet.se/kultur/a/ddA2oo/fel-kulturminister-igen-lofven