Nordic Public Affairs skriver på DI: ”Ett antal viktiga politikområden som berör näringslivet kommer att utredas, och mycket står på spel för svenska företag.

Ur ett näringslivsperspektiv leder detta till åtminstone två slutsatser. Dels att betydande delar av villkoren för att driva företag kan komma att förändras under mandatperioden. 

Och dels att det är av avgörande betydelse att vara aktiv i arbetet med att påverka de utredningar och politikområden där målsättningar nu formulerats.”

Läs vidare