”Det är förvisso helt korrekt att M/KD-budgeten tar bort detta öronmärkta stöd till kommunernas kulturskolor på 100 miljoner. Men samtidigt ökar M/KD-budgeten det generella stödet till kommunerna med 3,5 miljarder mer än i övergångsregeringens förslag att användas fritt av kommunerna till sådant som skola, äldreomsorg – och kulturskolan. Om kommunerna väljer att satsa så lite som var 35:e krona av dessa medel på kulturskolan har det alltså redan gått på ett ut! Året efter, 2020, räcker det med var 70:e krona då kommunerna får 7 miljarder extra.”