Bokrecension: Klanen 2018, Timbro förlag.

”I Sverige finns en lång tradition av att se på individen som överordnad kollektivet.

I ett klansamhälle är det tvärtom. Där beror individens status på klanens heder och vice verse, rättsskipningen utgår från en strävan att behålla jämvikt mellan släkter och familjer och hederns upprätthållande spelar större roll än en enskild handling, förklaras det i inledningen till antologin.”

Länk till hela recensionen

6 timmars arbetsdag ?!?

”I stället blev det helt tvärtom

– Den goda stämningen raserades helt, säger delägaren Gabriel Alenius till sajten Amn.se

– Stressnivån ökade och det spred sig en misstänksamhet mot varandra om hur mycket man bidrog med, säger medarbetaren Per Mjöberg om försöket med sex timmars arbetsdag.

Anledningen till att företaget tog steget och testade sex timmars arbetsdag var att det vill vara ett attraktivt och nytänkande företag.

https://www.fplus.se/prov-med-sex-timmars-arbetsdag-gav-mer-stress/a/Mgedwo