Bild och citat från Nyhetsbyrån – LÄNK till hela hela artikeln bla med intressanta statistikuppgifter

 

Vid årsskiftet var antalet utrikes födda 1.877.000. Av en befolkning på 10,1 miljoner handlar det om 18,5 procent som är födda utomlands. Antalet och andelen har ökat rejält under de senaste decennierna. År 2007 var antalet 1,3 miljoner, 1997 var det 950.000 och 1987 var antalet 690.000 – 8,2 procent av befolkningen.

SCB har statistik sedan 1960. Då var antalet utrikes födda 300.000 – motsvarade fyra procent.

 

Här här vi att ta oss an, vad jag kallar, en nyckelutmaning:
”Våra politiker borde våga resonera kring vad detta innebär på sikt – inte minst eftersom många tar med sina kulturer och är ointresserade av integration.” Citat ur länkad artikel ovan.

Dags att sätta ned foten. Dags att se problemen.
Men också hög tid att INTE låta rasister och populister sätta dagordning med sina undermåliga problemanalyser och förenklade förslag på åtgärder som mest syftar till att bygga sin politiska plattform på marginaliserade väljares missnöje.

Ointresse att seriöst ta sig utmaningarna är ett problem.
Ovilja att problematisera är ett större problem.
Osäkerhet inför vår bild av det framtida Sverige som modern rättssäker välfärdsstat med den sunda marknadsekonomin som uthållig resurs, är ett hinder för konstruktiv och målinriktad politik.
Politiker som inte brinner för sin övertygelse utan köper politisk makt genom undfallenhet eller populism är – som alltid – ett skadlig hot.
Politiker utan fast trygghet i sin ideologiska övertygelse är förödande.

Asymmetrisk, utomparlamentarisk samhällsomstörtning är extremisternas vapen.

Vårt skarpaste vapen är
– att säga ifrån
– att försvara vår demokrat med de lagar vi har och modet att driva politisk opinion för vår sak.
– att stolta och politiskt tydliga i våra demokratiska ideal och svenska traditioner.

Fyra punkter som kräver politisk handling här och nu:
– Stopp för institutionaliserade böneutrop
– Stopp för öppna och hemliga familjeaktioners som syftar till att arrangera barnäktenskap
– Barnäktenskap och månggifte som ingått utomlands ska vara ogiltiga i Sverige
– Sveriges Unga Muslimer, m fl organisationer och individer, tar inte fullt ut avstånd från sharialagars tillämpning i Sverige. Det ska ha konsekvenser i form av indragna bidrag och lagföring i de fall deras aktiviteter tar sig uppviglingsliknande former.

Vi har nu att stoppa och beivra det lagvidriga med vårt rättssystem.
Vi har att försvara och våra värderingar, den sekulära rättsstaten, religionsfrihetens rättigheter och begränsningar med saklig politik och genuint politiskt mod.