Idag skriver jag på Dagens Samhälle: ”De religiösa böneutropen förmedlar indirekt ett politiskt budskap.- – Religionsfriheten utgör garantier för och begränsningar emot alla oinskränkta religiösa uttrycksformer till form och intensitet i det offentliga rummen”

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/om-boneutrop-anses-okej-maste-lagen-andras-25031

Om böneutrop anses okej måste lagen ändras