Dagens Nyheters ledare ”Pinsam svensk tystnad om det religiösa förtrycket” påminner Stefan Löfven m fl om att stå upp mot religiös förtryck varhelst det och alla dem det drabbar. Det gäller också här hemma i Sverige där individer och organisationer tar sig rätten att tänja på religionsfrihetens friheter och begränsningar.

Sakområdet religionspolitik

Religionspolitiken är ett sakområde som alla andra som påverkas av att världen förändras och olika aktörer agerar för sina syften. Även inom detta område finns lobbyister, särintressen och självutnämnda experter som vill påverka specifikt vår svenska religionspolitik.

Särskilt framträdande är vissa företrädare för islam som målmedvetet prövar och tämjer på religionsfrihetens gränser. De pressar på för att få in fler religiösa symboler i det offentliga rummet, påtvinga medborgare begränsande könssegregerande normer i skolor och i arbetslivet.

Rättsfall visar att teokratiska krafter agerar konkret och målmedvetet.

Dags nu för ideologisk skärpning för att vidmakthålla den religionsfrihet vi inte klarar oss utan: Utan religionsfrihet ingen rättssäker demokrati.

Undfallande rädsla

Socialdemokraterna har alltför länge visat sig förlåtande och undfallande i rädslan för att stöta sig med fundamentanstuckna religiösa företrädare.

Det behövs ett religionpolitiskt agenda för dagens och morgondagens Sverige. Religion må vara privat men för religionspolitikens mål och inriktning har politikerna hela ansvaret.

Inga fler religiösa symboler i det offentliga rummet.

Ingen acceptans av religiös könsåtskillnad i skolor och på arbetsplatser.

Religionens innehåll och dess tolkningar är till avgörande del människornas ensak.

Efter år av fokus på religion och religionsfrihet – där vissa företrädare för islam särskilt utmärker sig – genom att för sin religion kräva utrymme i det offentliga rummet och anpassning till islamsk mer ålderdomliga normer i skolor och arbetsliv, har vänsterblocket stått handfallet.

Ingen demokrati utan religionsfrihet med dess rättigheter och begränsningar.

Vår religionsfrihet är satt under starkt tryck där gränser testas och överskrids.

Nu gällande lagar räcker långt. Rättsväsendet ska sin gång. Men opportunistisk eftergiftspolitik i form strategisk tystnad, rädsla för att stöta sig med religiösa företrädare och – kanske allra mest skadligt – en förlamande okunnighet, leder oss judt nu mot en religionspolitisk polarisering mellan målmedvetna islamska företrädare och folkets vrede över att Stefan Löfven m fl partiledare lämnat walk-over.

Religionpolitisk rättskommission

Tiden ör inne för en religionspolitiskt rättskommission som inventerar bristerna i tillämpning av berörd lagstiftning vilka luckor som expansiva och aggressiva religiösa ledare nyttjar. En första delrapport ska redovisas inom ett år.

Därefter tillsätts en parlamentarisk utredning om var religionsfrihetens yttersta rättigheter och begränsningar går. I denna utredning ska alla i riksdagen representerade partier ingå. Utredningen ska leverera slutrapport i juli 2021.