Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna, ser i senaste numret av Forum för Bioekonomi tecken på ett välkommet paradigmskifte. Hållbarhetskriterierna i EUs förnybartdirektiv är i kongruens med många enskilda konsumenters ambition att välja hållbara alternativ för boende, kläder, mat, förpackningar och resor.

Skogsnäringen är på väg att inta en tätposition för hållbarhetstänket i organisationen Svenskt Näringsliv. Och Skogsnäringen tar ett helhetsgrepp på sambandet produktion, miljö, sund marknadsekonomi och rättssäkerhet.

Carina Håkansson tar också tydligt fasta på den enskild äganderätt som den fullvärdiga demokratins förutsättning.

Svenskt Näringslivs föregångare SAF tog krafttag när socialism stod för dörren i och med LOs och SAPs löntagarfondsförslag på 80-talet. Hotande vinstförbud idag, från samma avsändare och Vänsterpartiet, har av någon oförklarlig anledning inte engagerat Svenskt Näringsliv för i den grad dom det politiska läget i denna fråga länge krävt.

Carina Håkansson, som tog steget in i skogsnäringen 1983, tar nu över stafettpinnen som marknadsekonomins banerförare. Det bra. I hennes agerande anar man också en politiskt tydlig målmedvetenhet som behövs bland företagarnas och industrins företrädare.

I det politiska läge som nu råder, behövs röster som Carina Håkanssons mer än någonsin, oavsett hur den nya regeringen ser ut efter sonderingsrundorna.