Jag återupplivar bloggen Svensk religionspolitisk debatt. Jag välkomnar att en debatt om religionernas plats i Sverige fortsätter, förhoppningsvis i lugnare tempo nu efter valet. Det rustar oss för de religionspolitiska vägval som kommer att bli allt skarpare och allt viktigare för ALLA PARTERS OCH ALLA MEDBORGARES lika rättssäkra religionsfrihet med dess rättigheter och begränsningar oavsett trosinriktning eller ingen alls https://svenskreligionspolitiskdebatt.wordpress.com/