1

Upphovsrätt på villovägar

KD-parlamentarikern Lars Adaktusson beskriver och kritiserar artiklarna 11 och 13:

”Förslaget är mycket långtgående och står inte i proportion till problemet. Ett filter av detta slag riskerar att hämma den skaparlust som finns på internet. Artikeln straffar dessutom flertalet mindre europeiska start-ups som skulle behöva satsa stora pengar på att ta fram ett sådant filter som YouTube redan har. Detta skulle innebära att de större plattformarna särställning skulle stärkas och alla Europeiska start-ups skulle hamna på efterstjälken, tvärtemot förslagets intention.

http://adaktusson.eu/upphovsratt-pa-villovagar/

2

”EU:s nya internetlagar visar på feltänk”

Se Managekonsultens John Erikssons inlägg i SvD

https://www.svd.se/eus-nya-internetlagar-visar-pa-feltank

”EU-parlamentet ser ekonomin som ett nollsummespel där den enes vinst blir den andres förlust. Dödsdömda branscher som konsumenterna vänt ryggen måste alltså skyddas med lagstiftning.”