Tid:

Tisdagen den 28 aug 2018, kl 18.00

Lokal:

ABF-huset på Sveav 41, Sthlm

Arrangör:

Islams Ahmadiyya Församling Stockholm

Alla riksdagspartier inbjudna

Ulf Lönnberg, KDs gruppledare i Kulturnämnden i Stockholm deltar

Diskussion kring följande frågor:

-Hur har frågor kring religions- och trosfrågor behandlats under valrörelsen?

-Vilken plats har religionen i det framtida Sverige?

-Bidrar religion till integration eller segregation?

-Kyrkklockor, böneutrop och slöjor?…

/Välkommen

Ulf Lönnberg

070/568 01 19

www.ulflonnberg.com