Ytterligare några tankar inför det partipolitiska estradsamtalet ”Religionen i valrörelsen 2018” på Tisd den 28/8 kl 18.00 i ABF-huset Sveav 41.

”Vi vill inte misstänkliggöras när vi firar Eid” skriver debattörerna

Mustafa Panshiri författare och föreläsare Gül Alci M-politiker Hamid Zafar rektor Romina Pourmokhtari L-politiker Jiyan Behrozyv journalist

i Dagens Samhälle.

I en replik i samma tidning stödjer jag deras positionering ”Misstänkliggör med urskiljning”

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/misstankliggor-med-urskiljning-23475

I en tråd på FaceBook har åsikten att många vanor och traditioner som INTE är olagliga också måste stävjas. Här finns en gräns som jag anser att vi bör beakta, vilket jag framfört enl följande:

Inga samhällen är statiska

I mångas ögon – och i andra redan integrerades? – finns annorlunda, udda ovanliga och mindre vanliga traditioner, levnadsmönster och vanor som t o m en majoritet av härboende vill ha mindre av eller slippa. Sådana personer kan jag peka ut i min omgivning. Känner jag dem väl kan det hända att vi diskuterar och väger för och emot på ngn punkt som stör mig ungefär så som vi alla till och från i den privata sfären eller i det civila samhället dryftar normer, traditioner och allmän hyfs. Visst finns det mycket som är lagligt men mindre önskvärt uppträdande beroende på vad vi själva tycker eller tagit med oss från barndomshemmet – det gränssnittet rör sig i olika riktningar i samhället över tid. Där är vi själva som individer med och styr, anammar eller avvisar utifrån personliga preferenser. Många av oss landar i att politiker och lagstiftning inte ska gripa in där det inte behövs. Inga samhällen är statiska.