Idag skriver jag på Sourze.se att även religiösa ledare har att förhålla sig till religionsfrihetens rättigheter och begränsningar i annan lagstiftning.

http://sourze.se/2018/08/10/fredagsbonerna-ska-tala-extern-granskning__92315