Tankar inför estradsamtalet ”Religion i valrörelsen 2018” med Ulf Lönnberg från KD

TID: Tisd 28 aug 2018, kl 18.00

LOKAL: ABF-huset på Sveavägen, Sthlm

ARRANGÖR: Islams Ahmadiyya Församling Stockholm

I vår sekulära stat finns kristna lagfästa avtryck som vittnar om vår historia. Den västerländska kristna traditionen har tjänat oss väl i reformarbetet och utvecklingen fram till dagens demokratiska rättstat.

Sveriges religionsfrihet med dess rättigheter och begränsningar i andra lagar garanterar alla rätten och möjligheten att utöva sin religion inom lagens ramar.

Det är inte tillåtet att hota, uppvigla och våldföra sig i religionens namn. Alla som vill ska få lämna sin religion, få byta religion och alla ska slippa integritetskränkande religiösa uttryck och påverkan i religionens namn.

• Sverige är en konstitutionell monarki och enligt grundlagen måste statschefen (i vårt fall kungen) alltid vara av den ”rena evangeliska läran” så som den kommer till uttryck i den Augsburgska bekännelsen från 1530. Det gäller inte kungafamiljen i övrigt.

• Sverige har 13 helgdagar på kristen grund och två sekulära helgdagar: första maj sedan 1939 och Sveriges nationaldag sedan 2005.

• I skolans läroplan stipuleras att skolan ska arbeta ”i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”. Det ska ske ”genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.”