Välkomna till panelsamtalet ”Religionen i valrörelsen 2018”

Tid: Tisdagen den 28 aug 2018, kl 18.00

Plats: ABF-huset på Sveavägen, Sthlm

Arrangör: Islams Ahmadiyya Församling Stockholm

Diskussion kring följande frågor:

-Hur har frågor kring religions- och trosfrågor behandlats under valrörelsen?

-Vilken plats har religionen i det framtida Sverige?

-Bidrar religion till integration eller segregation?

-Kyrkklockor, böneutrop och slöjor?…

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Det behövs politiskt och religiöst motstånd mot extremistisk religionstillämpning

– Nej, Kashif Virk, det är inte mot religioner generellt jag är motståndare…

Imam Kashif Virk, Ahmadiyya Muslimska Samfundet skriver i Expressen-Debatt under rubriken Bilden av religion föder polarisering (ExprDebatt 27ds)

att motståndet mot religion har fått ett oerhört genomslag i det politiska samtalet.

Det är inte mot religioner generellt jag reser mitt motstånd. Tvärtom: utan religionsfrihet finns ingen demokrat. Utan seriös sakpolitisk debatt om religionsfrihetens rättigheter och begränsningar kan vi inte upprätthålla den religionsfrihet som vi erkänner i FNs mänskliga rättigheter med religionsfriheten.

Jag reser mitt politiska motstånd mot extremisters religionstillämpning som strider mot vår grundlagsfästa

Imam Kashif Virk, skriver vidare

När det gäller våra ’politiker’ (sic!) – – i slutändan är det dessa personer – – som har som sin uppgift att reglera – -religionens roll i samhället.

Och så ska det vara.

I världens muslimska teokratierna råder ingen religionsfrihet där ska alla tillhöra en – och endast en påbjuden – religion. I det forna Sovjet var religionen underordnad kontroll genom statligt ”godkända” pastorer inom exempelvis Baptistunionen och Pingstunionen. där det satt av staten godkända ”pastorer”. Där var och är idag ryska ortodoxa statsreligion.

De religiösa ledare i Sverige som i moskéer och andra samfundslokaler manar till samhällsomstörtande aktivism och hetsar med hot och våld mot oliktänkande och mot de som vill byta eller lämna sin tro, bryter mot svensk lag.

Sådana överträdelser har rättsväsendet att hantera. Politikerna i riksdagen, statens lagstiftare, har att upprätthålla religionsfriheten genom lagstiftning.

Den som vill ändra lagarna i en rättsstat – som Sverige – för fler eller färre religiösa symboler i det offentliga rummet har att agera religionpolitiskt med öppna agendor. Det gäller också de som vill ha fler eller färre religiöst betingade lagar och förordningar (sharialagar, skilda badtider för pojkar och flickor, böneutrop mm).

Imam Kashif Virk skriver vidare att i ”det svenska sekulära samhället anses det viktigt att religion och stat hålls isär.” Det är ett steg framåt. Fler imamer behöver positionera sig i denna fråga – och då göra det mer resolut än vad Kashif Virk gör den 27ds på Expr-Debatt.

För demokratiska rättsstater är FNs deklaration om mänskliga friheter och religionsfrihet ovillkorlig. För att kunna tillämpas fullt ut krävs en tydlig rågång mellan religion och politik. Så fungerar det inte exempelvis i dagens muslimska teokratier som kräver en och samma religionstillhörighet av alla medborgare.

Den Islamska konferensorganisationen antog 1999 Kairodeklarationen om de mänskliga rättigheterna. Den slår fast sharia som deras enda grund. Exempelvis har Saudiarabien ratificerat ett flertal FN-deklarationer med förbehållet att landet endast anser sig bundet av åtagandena i konventionerna i den mån de inte strider mot landets religiösa lagstiftning sharia enligt Koranen.

Observera att i FN:s deklaration erkänns ingen överordnad lag.

Imam Kashif Virk beskriver sin idealbild: ”Religionen ger mening, vägledning och stöd under svåra perioder. Den lär om en förutsättningslös godhet och välvilja som individen förväntas visa sin omgivning.”

Den skulle också kunna vara min idealbild men endast tillsammans de som respekterar vår religionsfrihet – med sina rättigheter och begränsningar – annars lämnar vi öppet för samhällsomstörtande charlataner och extremister.

Jag uppfattar och respektera Imam Kashif Virks vilja till ett seriöst och fruktbart meningsutbyte om religionernas plats och tillämpning inom ramen för religionsfriheten i Sverige.

Ulf Lönnberg

Riksdagskandidat för KD

KDs gruppledare i Kulturnämnden i Stockholm