I denna fråga arbetar Kristdemokraternas Seniorförbund aktivt. Se även förbundets motion som behandlar denna fråga

http://kdsenior.se/wp-content/uploads/2018/05/KD-Senior-RT-motioner-2017.pdf

Tidigare SPRF-ordf skissar på ett konkret hälsoförbättrande förslag som gäller våra äldre.

Han lyfter ett antal åtgärder som bör införas på äldreboenden bl

> Nationellt vårdprogram för undernäring bland äldre.

>Krav på regelbundna måltidskontroller för personer med hemtjänst och i vårdboende.

Hela hans artikel finns på

https://www.expressen.se/debatt/aldre-lider-av-undernaring-men-hjalpen-ar-langt-borta/

Värt att följa upp

Jag lade ut detta på FaceBook och fick en kommentar som jag besvarat. Som riksdagskandidat stöder och verkar jag för många delar i detta som en del i mitt /KDs äldrepolitiska program.

Tommy Peterson skriver i kommentar på FB

Hur noggrann är kontrollen av de med hemtjänst. När du skrivs in på ett hem är ju en viktigt punkt invägning, då var det när jag var pol aktiv. Sen ska man gå igenom medicin listan. Som jag minns, ”mitt” privata äldreboende Carema då, där jag var kontaktpolitiker hade även en tandhygenist som kom kontinuerligt och kollade tandstatus. Dessa tre punkter är ju lika viktiga om man bor hemma. Detta anser jag är något som hårt ska drivas av KD och naturligtvis avgiftsfritt.

Jag har svarat:

Mkt angeläget påpekande! Att på detta sätt som första åtgärd när hemtjänsten startar hemma hos den äldre personen börja vore en konkret och medicinskt konstruktiv insats. Dessutom en ”vin-vin”-åtgärd då den äldres hälsas skulle följas upp från start med bättre livskvalitet för den och lägre akutkostnader i senare skeden för kommun och landsting

Bara 47 dagar kvar till valet