En man med flera fruar skilde sig från en av dessa som då beviljades bostadsbidrag av Försäkringskassan eftersom hon ansågs vara ensamstående med tre barn.

Så blir det med nuvarande lagstiftning. Därför bör reglera ändras, jag föreslår:

I dessa fall då en man med flera fruar (eller en kvinna med flera män) söker asyl eller boende i Sverige och vill tillämpa vår sociallagstiftning behöver reglerna (och ev bilaterala avtal o. likn.) ändras så att vi kan fastställa vilka två individer som ska ha giftermålsstatus enligt vår lagstiftning.

Vi har ej månggifte i Sverige. Oavsett vilka dokument från hemlandet som presenteras bör haremsdamer ej ge undantagsstatus för fortsatt månggifte i Sverige. Mannen ska ”vid svenska gränsen” bestämma sig för vilken av kvinnorna han ska vara juridiskt gift med i Sverige.

Övertaliga fruar/män får söka asyl/uppehållstillstånd/arbetstillstånd som enskilda individer och prövas enligt gällande lagstiftning.

Hur svår kan det vara?

länk till DJ-artikeln