Etiketter

, , ,

En av nycklarna
Att kunna uttrycka sig, förstå och orientera sig samhällspolitiskt kräver att man känner sig bekväm i sitt språkbruk – inte bara i den egna vardagen utan även i mer ovana och Den välkända pärmbilden med granen och stugan användes första gÃ¥ngen 1907.främmande miljöer. Svenska språket speglar, som andra språk, språkområdets traditioner och formella och informella referenspunkter. Alla behöver goda språkfärdigheter för att kunna beskriva sin situation, formulera sina behov och uttrycka sina visioner.

När språket inte räcker till tar andra uttryck över.Språkfattigdom skapar socialt utanförskap från tidiga ungdomsår. I många fall, dessvärre, hela livet. Mot detta måste vi mobilisera stora resurser som prioriteras rätt: Läsfrämjande åtgärder för barn som grund för livslånga språkfärdigheter. Tillgång till språket är idag en viktig fråga i integrationsarbetet.

Litteraturkanon
Folkskolans läsebok (den med gröna pärmar och som fanns med alla skolåren under tidigt 1900-tal) var en tidig svensk litteraturkanon. Den visar på ett bra sätt att den litteraturkanon vi behöver på 2000-talet inte får vara statisk. Det svenska samhället är rikare i dag än förr. Det gäller såväl materiellt som i mångfald. Idag kommer många svenskar från andra delar av världen. Det därför vi behöver en modern, levande litteraturkanon som återspeglar gamla och nya referenspunkter för alla som bor och verkar i Sverige. Det handlar om helt enkelt om folkbildning.

En modern och levande litteraturkanon skulle utgöra en kompletterande inspirationskälla för alla dem vii vill nå med läsfrämjande åtgärder.

Det är allmänt omvittnat hur invandrare förvånas över svenskars grunda kunskaper om sitt lands litteratur- och kulturarv. Det skapar onödig vilsenhet i människors möten. Även näringslivets aktörer erfar att de inte är lika hemtama i sin litteraturskatt som deras internationella affärskolleger är i sina.

I dagens snabba informationsflöde behövs en litteraturkanon. Många förespråkar också eller istället en kulturkanon som täcker breda fält. Låt oss börja med en litteraturkanon. Litteraturen är en bärande del i hela vår kultur och i den ska människor själva så långt som möjligt kunna orientera sig.

En uppgift för Svenska Akademien
Sverige behöver en levande litteraturkanon. Det betyder att ska uppdateras kontinuerligt, exempelvis varje decennium. Självklart ska politiker inte processa och formulera en ny kanon. Jag har tidigare föreslagit att Svenska Akademien ska få uppdraget att sammanställa och upprätthålla en svensk kulturkanon. Jag vill hålla fast vid det som ett förstahandsalternativ – när Akademien efter återbyggnad är fulltalig med nya ledamöter från fler discipliner än idag.