18 juni

Bara 83 dagar kvar till valet. Rösta KD ror ett renare Stockholm #kdUlfSthlmPlats8

Erik Slottner (KD): – Trots att nedskräpning är förbjudet enligt lag skräpas det ned i kopiösa mängder som kostar staden flera tiotals miljoner kronor om året. Det är stadens ansvar att se till att sopkärl med tillräcklig kapacitet finns tillgängliga på allmänna ytor, inte minst under sommarmånaderna. Därtill behövs en starkare ansvarskänsla hos stockholmarna för att hålla staden fri från skräp, fortsätter Erik Slottner (KD).

http://www.mynewsdesk.com/se/kristdemokraterna_i_stadshuset/pressreleases/kd-laat-kommunala-ordningsvakter-boetfaella-nedskraepare-2545042

6 juni

Bara 95 dagar kvar till valet #kdUlfSthlmPlats8 Rösta på KD för konsekvent välfärdspolitik som kräver att skrytbyggen prioriteras bort POLITIK PÅ NYTT VIS!

Ebba Busch Thor:

– Politik på nytt vis! Jag möter så många väljare som undrar hur man ska veta vad man ska rösta på. Så många väljare som inte tycker att de får svar på det dem undrar över.

Därför försöker jag själv möta väljare på nya och andra sätt än de traditionella och tacka ja till initiativ som vill prata politik på ett nytt sätt. Bland annat intervjuades jag tidigare i våras av Margaux Dietz program Partitempen. Ni som inte sett programmet än hittar hela intervjun här: https://www.youtube.com/watch?v=cx5qK84hS1I&t=400s

https://www.facebook.com/UlfLoennberg/posts/1957047304307767

5 juni

Bara 96 dagar kvar till valet. Rösta på KD för ett uthålligt och kostnadseffektivare försvar #kdUlfSthlmPlats8

Mikael Oscarsson (KD):

– En haverikommission behövs för att lägga alla korten på bordet. Vi kan inte bara köra på med skenande kostnader för Helikopter 14 som vi gör nu. Vi måste ta reda på när det här uppdagades och vad som var känt om kostnaderna vid upphandlingen. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/4dJG8q/forsvarspolitiker-det-ar-ofattbart

4 juni

Rösta på KD för mindre barngrupper i förskolan #kdUlfSthlmPlats8 Kristdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom upproret och kräver nu krafttag för att förbättra förskolepersonalens och barnens arbetsmiljö. Vi kräver ökade ekonomiska resurser till minskade barngrupper, någonting som Kristdemokraterna tillfört i sin budget.

http://www.mynewsdesk.com/se/kristdemokraterna_i_stadshuset/pressreleases/kd-stockholm-gaar-till-val-paa-mindre-grupper-i-foerskolan-2522123

3 juni

Bara 99 dagar kvar till valet Rösta på KD för att stopp att biståndspengar går till terrororganisationer! #kdUlfSthlmPlats8 >

Så har exempelvis Danmark fryst sina utbetalningar, det skedde efter att biståndspengar använts till ett ungdomscenter uppkallat efter en palestinsk terrorist och massmördare. Av liknande skäl har även biståndsgivare som Norge, Schweiz och Nederländerna fryst eller avvecklat sitt stöd till IHL. Från den svenska regeringen finns dock inga som helst restriktioner.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Mgk5eK/lagg-ner-stodet-till-terrorverksamheter

2 juni

Snart är Valet 2018 – vägskälet för sjukvården i Sverige Rösta KD – staten ska ta över vården #kdUlfSthlmPlats8

Ebba Busch Thor (KD): ”Så snart som möjligt måste ansvaret för sjukhusvården lyftas ifrån landstingen och över till staten. En människas möjligheter att överleva svår sjukdom ska inte avgöras av vilket landsting man råkar bo i.”

https://kristdemokraterna.se/sjukvarden-ska-flyttas-hem-till-den-aldre.

1 juni

Bara 100 dagar kvar till valet Rösta på KD för bättre ekonomi för våra pensionärer! –

#kdUlfSthlmPlats8 KD har föreslagit en flerdubbelt större satsning än regeringen på höjt bostadstillägg – höjt tak till 7 500 kronor och en höjning av den del som alla med BTP får oavsett hyra med 500 kronor för ensamstående och 300 kronor för sammanboende. Vi vet att detta spelar stor roll för — för möjligheten att flytta till ett anpassat boende.

https://www.nynashamnsposten.se/artikel/opinion/debatt/kd-aldres-behov-ska-prioriteras-under-hela-mandatperioden-inte-bara-nar-det-narmar-sig-val