Dags att kontanternas plats i Sverige blir valfråga. Bra att många äldre och PRO ryter till.

Det kontantlösa samhället är inte ödesbestämt. Men användarmönster och opinionen sätter hårt tryck på oss som försvarar kontanter som gångbart betalningsmedel i Sverige.

Lagen gäller

Ännu säger Riksbankslagens 5 kapitel 2 paragraf att ”sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken är lagliga betalningsmedel”. Alltså måste svenska mynt och sedlar accepteras som betalmedel som ett av flera betalningsalternativ.

Bekväm korthantering utan integritet

Restauranger och dagligvaruhandel kan ”förhandla bort kontanterna” genom en enkel skylt på dörren.

En undersökning som St1 har beställt visar att 65 procent av invånarna i Stockholms län är positiva till ett kontantfritt samhälle och åtta av tio stockholmare använder mobilbetalning minst en gång per månad.

Men kontanthanteringens vara eller icke-vara är en viktig politisk fråga som ska behandlas seriöst.

Integritet och säkerhet

Självklart minskar digitaliseringen behovet av kontanter med i många sammanhang ökad trygghet och sänkta driftskostnader. Men kontanternas plats i samhället har integritetspolitiska konsekvenser som kräver politisk positionering före valet.

1

Fler än 130 000 människor har mer än två mil till närmaste bankomat. Av dessa är 40 000 personer 65+.

2

Frånvaron av kontanthantering har har konsekvenser för småföretagarna som måste frakta sina dagskassor allt längre. Dessutom höjer bankerna insättnings- och uttagningsavgifterna.

3

Det handlar också om privatpersoner som väljer att använda kontanter till vardags. Utöver det drabbas äldre och personer med funktionsnedsättningar mer än andra. Och människors engagemang i föreningslivet försvåras där bingo, lotterier och försäljning ju oftast sker med kontanter.

4

Organisationen Sveriges konsumenter kräver att Riksdagen nu tvingar banker ta ansvar för kontanthanteringen. I väntan på det har kommunalrådet Christina Lindqvist (KD) i Uppvidinge motionerat om att kommunen vid upphandling av sina banktjänster kräver att den bank som får uppdraget också ska tillhandahålla kontanter för allmänheten. Det resulterade i kommunen bytte bank!

Frågan om kontanternas plats i Sverige måste nu bli en nationell politisk fråga.