___________________________________________________________________
Nyhetsbrevet är min privata verksamhet som speglar mitt samhällsintresse med fokus på äldrepolitik i ett flergenerationsperspektiv, företagande och kultur som – var för sig och tillsammans – är grunden för hållbar välfärd med den sunda marknadsekonomin som uthållig resurs.
___________________________________________________________________

Ulf Lönnberg i Dagens Samhälle:
Kulturpolitisk stagnation i Stockholms stad 

Kulturpolitiken ska värna kulturarv, ge utrymme för experimentella kultur-
yttringar och garantera plats för visionära, orädda och kritiska medborgare.
I det som är oss bekant och i det som är oss främmande, orienterar vi oss
framåt i olika kultur- och konstuttryck. Men mer pengar i samma bidrags-
strukturer leder till kulturstagnation i huvudstaden.

Kristdemokraterna i Stockholm går till val på fyra skarpa kulturpolitiska reformer.
> Ett öppet scenhus
> Kulturbyråkraterna ska byta jobb vart 6:e år
> Bort med de politiska kvalitetskriterierna
> Extremister under lupp
_____________________________________________________________________

1  Modern filantropi: Nya vägar att finansiera välfärden
2  GDPR – en auktoritär gökunge
3  Teknikföretagen om den fjärde industriella revolutionen
4  Svenska storstäder inte särskilt urbana
5  Belgien: Den första islamiska staten i Europa?
6  Politisk strid om krucifix i Tyskland
7  Låt hela Europa ta del av din plats
___________________________________________________________________

1   Modern filantropi: Nya vägar att finansiera välfärden
Många entreprenörer känner att de kan och vill bidra med lösningar på de stora samhällsutmaningarna. På typiskt amerikanskt manér vill de ge tillbaka något till samhället. Det är en tydlig trend att allt fler entreprenörer vill verka genom affärsidéer
som ligger mellan det rent kommersiella och det ideella. Finansieringsmöjligheterna för dessa entreprenörer ökar nu snabbt. Läs vidare

2   GDPR – en auktoritär gökunge
IT-kostnaderna för ett mindre företag har beräknats öka med 40 procent Och vi alla kommer uppenbarligen att få använda en stor del av arbetsdagen — till den helt improduktiva sysslan att radera gamla dokument, bilder och mail som kan tänkas innehålla personuppgifter. Läs vidare

3   Teknikföretagen om den fjärde industriella revolutionen
Sex framtidsförslag som ska bädda för den fjärde industriella revolutionen.
1. Gör det möjligt för alla att växla yrke.
2. Sänk marginalskatterna.
3. Ersätt lagen om anställningsskydd med ett helt nytt regelverk.
4. Rusta Sverige för en högre grad av cybersäkerhet.
5. Stärk frihandeln, inom EU och globalt.
6. Samordna och stärk Sveriges satsningar på innovation. Läs vidare

4  Svenska storstäder inte särskilt urbana
London och Amsterdam präglas däremot av att mycket större andel av städerna har relativt hög täthet – områden där man kan bo urbant, med service runt hörnet, även utanför den absoluta innerstaden. Dessa faktorer har stor betydelse för integration, lokal handel och hållbarhet i städerna.Läs vidare

5   Belgien: Den första islamiska staten i Europa?
År 2012 lyckades partiet, när det endast ställde upp i tre olika distrikt i Bryssel, med att få en vald representant vardera i två av dem (Molenbeek och  Anderlecht). Enligt den franska tidningen Causeur är programmet ”förvirrande enkelt: ersätt alla de civila och juridiska reglerna med sharialag. Punkt slut.” ISLAM-partiet, som grundades samma kväll som kommunalvalet 2012, fick omedelbart resultat. Siffrorna är oroväckande. Läs vidare

6   Politisk strid om krucifix i Tyskland
Beslutet att sätta upp kors i entrén till alla myndighetsbyggnader i Bayern, ser kardinal Reinard Marx som ett missbruk för politiska syften. Liknande kritik kommer från flera håll. Jurister ifrågasätter om det är förenligt med statens neutralitetsplikt och politiker som ser det som ett inspel i den begynnande valrörelsen inför delstatsvalet i Bayern i oktober. Läs vidare

7   Låt hela Europa ta del av din plats
Barn och unga mellan 7-17 år får här möjlighet att berätta med egna ord om sin favoritplats och sedan dela med sig av sina berättelser för hela Europa.
Obs T o m 23 maj 2018  Läs vidare