Etiketter

, , , , ,

Mer pengar i samma bidragsstrukturer leder till stagnation, skriver Kristdemokraterna, som tycker att de rödgrönrosa i Stockholms stadshus står utan kulturpolitiska reformer.

Jag lyfter 4 punkter av KDs kulturpolitiska valfrågor i Stockholm

 

1
Ett öppet scenhus. Bidrag till aktörer utan egen scen trängs undan av bidragen till dem som har egen scen som ofta står tom.
2
Kulturbyråkraterna ska byta jobb vart 6:e år. Kulturpolitiken i Stockholm ska inte riskera att fläckas av korrumperande vänskapsband.
3
Bort med de politiska kvalitetskriterierna. Rättvisare bidragsfördelning utan S+MP+V+FI subjektiva bakåtblickande
4
Extremister under lupp. Se över Stockholms riktlinjer för bidrag, som en del i stadens strategi mot våldsbejakande extremism.

Läs hela artikeln
(publicerades på Dagens Samhälle 23/4)


Länk till Kulturförvaltningens årsrapport 2017