Reklamation med Sverigetaxis svar (i röd text) nedan – med tillägg (i grön text) om vidtagen åtgärd.

REKLAMATION er taxi 3403

Er er chaufför gormade bryskt åt mig att stiga ur bilen utan att ange hållbart sakskäl, annat än att körningen var för kort!! (Centralen-Rådhuset)

Er kundservice lever inte upp till vad som anstår ett företag med särskild tillgång till vissa taxikösystem i Stockholm stad.

När jag fotograferade bilen som chauffören ilsket rivstartade sa taxichaufförerna bakom i kön att de kände igen den där bråkstaken mycket väl.

1
Hur långa avtal har ni med era chaufförer?

2
Har ni alkohollås i Sverigetaxi?

3
Har ni kvalitetsuppföljning av era chaufförer – vilket kvalitets- och verksamhetssystem tillämpar ni?

4
Hur marknadsför ni ert företag i relation till kravet på korrekt konsumentupplysning?

Sthlm 17/4 2018
Ulf Lönnberg

Svar från Sverige-taxi

Hej Ulf,
Först vill jag be om ursäkt för att du upplevt ett dåligt kundbemötande vid Centralplan här i Stockholm och för det andra vill jag framhålla att detta inte är acceptabelt eller något som Sverigetaxi vill förknippas med överhuvudtaget.

Som svar på dina frågor vill jag framhålla följande:

  1. Vi arbetar genom 630 åkerier som i sin tur har cirka 2 000 förare anställda i sina respektive åkerier. Anställningsavtalen följer det som i övrigt gäller på svensk arbetsmarknad, men Sverigetaxi kan stänga av en förare med omedelbar verkan om chauffören inte följer de ordningsregler som gäller för att arbeta under varumärket ”Sverigetaxi”
  2. Samtliga 1 400 bilar har alkolås och kamerautrustning för övervakning, som aktiveras om chauffören trycker på överfallsknappen
  3. Sverigetaxi arbetar efter ISO 14001: 2004 och ISO 9001:2008
  4. Vi ska utföra alla de reseuppdrag som kommer in via vår app, beställningscentral eller genom att kunden, som i ditt fall, går fram till en bil vid Centralplan. Att chauffören nekar att utföra en körning som är ”för kort”, är inte godkänt eller sanktionerat av Sverigetaxi på något sätt. Kommer detta till vår kännedom kallas chauffören först in för ett samtal med vår Åkeriservice. Upprepas beteendet stängs chauffören av för vissa körningar, för att i slutändan helt kunna stängas av om vi ser att fler händelser rapporteras in.

Som i alla företag är vi helt beroende av de som ytterst möter kunden och jag vill vara mycket tydlig med att det som framkommer i din beskrivning inte är den bild som Sverigetaxi vill att våra kunder ska förknippas oss med.

Då vi nu har taxinumret och tidpunkt, kommer vi att kalla in chauffören för ett samtal.

Hoppas detta är svar på dina frågor och du får gärna återkomma med synpunkter även i framtiden, vilket jag skulle uppskatta.

Bästa hälsningar
Lars Strömberg
Sverigetaxi
Tf. Verkställande direktör

Vidtagen åtgärd:

Hej Ulf,

Chauffören är nu spärrad i vårt förarsystem, då en liknande reklamation kommit in tidigare på honom. Han kan därmed inte logga in som förare, innan han tagit kontakt med vår Åkeriservice för ett personligt samtal.

Tack för att du tog tid att kontakta oss

/ Lars Strömberg