Etiketter

, , ,

Teaterförbundet och Svensk Scenkonst väljer, ratar och skruvar på de litterära verk som deras medlemmar får framföra. De två förbunden arbetar nu med nya och stramare kollektiv åsiktsstyrning än på 1960- och 70-talen.

Med S+MP-regeringens fortsatta kulturpolitik får vi en politisk styrning som hörde hemma före murens fall 1989.

Inte mycket utrymme kvar för teaterchefernas, regissörernas och skådespelarnas professionella vägval när och om ett tidstypiskt verk från en svunnen som ännu kan ha något att säga oss i vår tid av ideologisk klåfingrighet i kulturen. Och mallen för det kritiskt nyskrivna har Teaterförbundet och Svensk Scenkonst mönstrat ut på förhand.

De normkritiska checklistorna nedan  – som kulturministern INTE kritiserat –  talar för sig själva. Inte långt kvar tills vi bara kan besöka teatrar med en GODKÄND-DEKAL i entrén?

Utdraget ur mångfaldschecken talar för sig själv:

Repertoar- och programplanering

Den eller de som fattar repertoar- och programbeslut har god kunskap
om alla diskrimineringsgrunder (kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning och ålder), nedan uttryckt som normkritik.
JA / NEJ

Vi gör en normkritisk analys av de enskilda texter, verk eller stycken
som diskuteras.
JA / NEJ

Enskild uppsättning

Vi strävar efter att konstnärligt team (dramatiker, dramaturg, regissör/
koreograf, kompositör, scenograf, kostymskapare, regiassistent, ljussättare)
samt ensemblen (skådespelare, dansare, sångare, musikalartist och musiker)
ska vara en heterogen grupp vad gäller exempelvis kön, ålder och
etnisk tillhörighet.
JA / NEJ

Vi har diskuterat rollfördelningen (till exempel antal roller för kvinnor
respektive män, vilka som har drivande roller respektive stödjande roller,
annat som till exempel minuter på scen) ur ett normkritiskt perspektiv.
JA / NEJ

Vi har diskuterat hur rolluppgifterna fördelar sig bland artisterna ur ett
normkritiskt perspektiv.
JA / NEJ

Vi har diskuterat huruvida uppsättningen bidrar till att konservera eller
utmana rådande normer och föreställningar om människor, eller bara visar
»hur det är«. Vi undviker därmed att omedvetet reproducera stereotyper.
JA / NEJ