STRIDEN FORTSÄTTER

SUM meddelar att de ska överlagda MCUFs beslut att inte betala ut bidrag och att kräva tillbaka tidigare utbetalt bidrag. SUM tolkar uppenbarligen svensk lagstiftning som att de ska kunna få (projekt- och verksamhets)bidrag för att omdana Sverige i riktning mot sharialagar, påtvingade religiösa normer och klaners överordnade ställning som lagtolkare vid konflikter mellan individer och/eller familjer.

Det strider mot vår uppfattning om hur den sekulära rättsstatens rättsväsende (och våldsmonopol) behandlar alla medborgare lika oavsett religion, etnicitet och sexuell läggning.

SUM har självklart rätt som alla andra att överklaga myndighetsbeslut. Men SUM är extremistisk politisk kraft som vill rasera vår västerländska demokratiska rättsstat. Det har aldrig varit lagstiftarnas avsikt att tillåta och ekonomiskt stödja organisationer som har som yttersta vision att införa en religiös enpartistat.

Så har MCUF äntligen tolkat svensk lag.

Eventuella överklaganden i flera instanser kommer att visa om lagen håller för MCUF:s tillämpning att inte bevilja SUM bidrag.

LAGSTIFTNINGSARBETET

Skulle det omsider visa sig att nuvarande lagar och regelverk inte räcker är det upp till riksdagen att ändra lagen.

Så tålmodigt och rättssäkert arbetar vi i vårt rättssystem. (Lagar kan i och för sig ändras riksdagens eget initiativ men om vi prövat nuvarande regelsystem håller för att vägra SUM och liknande organisationer, ska vi inte göra större inskränkningar än nödvändigt.)

Centrum för Sekulär Bildning CBS med ordföraren Bassam Al-Baghdady med FaceBookgruppen ”Det sekulära nätverket” medcstyr.ledamoten Annika Braun har enträget och sakligt granskat SUM. En eloge till dem för stor och saklig opinionsinsats.

De bevakar förvisso många fler angelägna frågor. Det är emellertid viktigt att de också fortsättningsvis behåller sin ledarposition i opinionen för denna fråga.

Regeringen har tittat åt annat håll. För många krönikörer och samhällsdebattörer har varit och är – om inte okunniga – alltför fega.

Jag hoppas att denna välkomna ”delsegern” mot MCUF inte gör att ”Det sekulära nätverket” släpper taget mot SUN och andra religiösa samhällsomstörtare.