Idag skriver Lars Adaktusson en viktig artikel under rubriken

”Så stoppar vi hotet från Muslimska Brödraskapet”

Det är angeläget att vi i denna diskussion väljer ett trovärdigt och korrekt anslag. Det gör Lars Adaktusson.

Vår demokratiska plikt

Det är INTE islamofobiskt att granska och motverka de krafter inom islam vars mål är att påverka den svenska rättsstaten i konfessionell (bekännelsetrogen oavsett vilken religion det gäller) riktning – vilket innebär sharialagar, parallella rättssystem i det civila samhället, motstånd mot jämlikhet mellan könen och hat och förföljelse av homosexuella samt det uttalade målet att ingen ska ha rätt att byta religion (lämna islamsk tro).

Ordna engagerande samtal

Läs Lars Adaktussons artikel (om den ligger låst på nätet köp tidningen). Ordna samtal med utgångspunkt i Lars Adaktussons artikel för att rusta dig själv och andra medborgare att inom ramen för vår religionsfrihets rättigheter och begränsningar stävja de extremistiska politiskt-religiösa krafter som oblygt försöker omdana vår rättsstat.

Lars Adaktusson skriver:

”de kommande åren blir avgörande när det gäller möjligheterna att få bukt med spridningen av islamism i samhället.”

Lars Adaktusson sammanfattar:

Att värna demokrati och rättsstatens principer innebär att religionsfrihet och minoriteters rättigheter ska respekteras, men också att systemhotande verksamhet måste bekämpas.”

Länk till artikeln

https://www.svd.se/sa-stoppar-vi-hotet-fran-muslimska-brodraskapet

Dags nu att vi sätter ner foten!