Är oron för våldet på vissa akutmottagningar befogad – eller stärker den populister med illasinnade avsikter?

I det korta perspektivet här och nu är behovet av väktare på många akutmottagningar inte bara befogat utan helt nödvändigt. Problemförnekande politiker som inte vill sätta in sådana åtgärder med risken att uppfattas som ”hårda populister” gör oss alla och sig själva en björntjänst.

Parallellt med detta ser vi hur allt fler kriminella lagförs medan åklagare och domstolar blir överbelastade till förfång för tilliten till hela rättskedjan. Kravlöshet som byts mot upprustning av vårt rättsväsende och större kontroll av de som (tvingas) nyttja socialtjänster och försörjningsstöd kommer att skicka rätt signaler genom hela samhället.

Det förutsätter dock att det sker tydligt och samtidigt över berörda samhällsfunktioner för att uppfattas som en konkret uppstramning som tjänar alla. Får små och spridda åtgärder uppfattas av väljarna som att politikerna saknar curage.

Populistiska fältropare om ”hårdare tag” motas bäst genom konkreta och samordnade politiska åtgärder enl ovan. Bland alarmisterna finns många som saknar förtroende för politiken – det är ett allvarligt hot här och nu

När vänsterblocket säger att ”Sverige slits itu” – utan att komma med konkreta förslag – små och stora – som de själva vill ta strid för, triggar de populisterna. Många angelägna och skarpa åtgärder är tillgängliga här och nu inom gällande lagutrymmen.

Andra stora principiella frågor som rör exempelvis yttrandefrihet, bekämpning av terrorism och försvar av vår religionsfrihet med dess rättigheter och begränsningar(!) kräver också skarpa och målinriktade åtgärder.

Det finns många åtgärder att vidta för ”opinionsrädda politiker” som vill göra ngt inom sina politiska bekvämlighetszoner. Bara det vore en bra början.

Utöver det behöver Sverige de modiga politiker som förstår att försvara vår demokrati med skarpa reformer i en turbulent tid. Och detta utan att legitimera extremhögerns rop på hårdare tag som saknar demokratisk och rättssäker förankring.