1.  Dubbelt så vanligt med företagare över 65 i Sverige än i övriga Europa
2.  110 länder överens om gemensam digital skatt till 2020
3.   Rättsväsendet måste vinna tillbaka handlarnas förtroende
4.   Trygga bostadsområden gör barn mer delaktiga i familjen
5.   En del av infrastrukturen eller en del av mediautbudet?
6.   Radikalisering är inte en plötslig förvandling
7.   Frihet till och från religion
8.   Konstmässan Market tillbaka på Djurgården 13- 15 april 2018
_____________________________________________________________

1. Dubbelt så vanligt med företagare över 65 i Sverige som i övriga
Europa – rekordmånga ägarskiften att vänta
– Det finns skäl att på politisk väg försöka underlätta för dessa ägarskiften. Arbetsförmedlingen [ger] stöd till start av näringsverksamhet, men där finns oftast inte information om vilka företagare som vill avyttra sin verksamhet. Det innebär att fokus ligger på att starta helt nya verksamheter. Det är olyckligt eftersom det oftast är betydligt lättare att ta över en existerande verksamhet med en etablerad kundbas än att starta något helt nytt, säger Johan Kreicbergs Läs vidare

2. 110 länder överens om gemensam digital skatt till 2020
EU kommer att föreslå att stora företag med betydande digitala intäkter kan tvingas acceptera en treprocentig skatt på omsättningen i de länder de är verksamma. Läs mer

3. Rättsväsendet måste vinna tillbaka handlarnas förtroende
När polis och åklagare meddelar brottsoffren — ”ger inte brottet fängelse lägger vi ner utredningen” eller ”personen kommer troligen att dömas för andra brott, så vi släpper det” sänder det signalen att rättsväsendet inte tar brott som drabbar handeln på allvar. Läs vidare

4. Trygga bostadsområden gör barn mer delaktiga i familjen
– De barn som lever i en trygg miljö känner större delaktighet än de barn i familjer som för en ständig kamp för att överleva, säger Nina Tryggvason. Graden av jämlikhet mellan män och kvinnor sticker något överraskande ut i studien. Ju mer jämlikt ett samhälle är desto mindre känner sig barnen delaktiga i familjens beslutsfattande. – Det kan bero på skilda förväntningar. I länder som är mer jämlika har även barn en starkare ställning. Det kan också bero på hur familjerna organiserar sina liv, om båda föräldrarna arbetar kan utrymmet för barnen att vara delaktiga kanske minska. Läs vidare

5. En del av infrastrukturen eller en del av mediautbudet?
Facebook och liknande plattformar är hybrider som har drag av både infrastruktur och av att vara en del i mediautbudet. De existerande kommersiella plattformarna, typ Facebook, utnyttjar detta genom att växla mellan de båda modellerna. Det är inte långsiktigt hållbart, menar Örjan Hultåker. När jag kör bil på en motorväg läser jag på kartan och styr bilen till exempel mot Köping och jag kommer dit så vida jag inte på grund av egna fel kör vilse. Väghållaren gör inte så att jag först hamnar i Enköping på grund av att kommunstyrelsen där har betalat mer till väghållaren. Läs vidare

6. Radikalisering är inte en plötslig förvandling
– Nyckeln är att man tar en ny identitet, både när man vill bli radikal och när man börjar använda våld, säger Marco Nilsson. Han vill inte se radikalisering som en förvandling från ett tillstånd till ett annat, utan som en process som fortsätter när man har anlänt till exempelvis Syrien för att strida för IS. I den mentala resan ingår en anpassning till en våldsanvändning som de flesta inte har varit i närheten av tidigare. FBI beskriver radikaliseringsprocessen i fyra steg: preradikalisering, identifikation, indoktrinering och handlande. Läs mer

7. Frihet till och från religion
Under de senaste åren har det varit ett antal mycket viktiga juridiska tvister om religionsfrihet på europeisk nivå, liksom på nationell nivå i flera europeiska länder. Både enskilda och kollektiva rättigheter har lyfts fram.
Svenska nätverket europarättsforsknings konferens 9-10 april i Stockholm

8. Konstmässan Market tillbaka på Djurgården 13- 15 april 2018
Market startade 2006 och nu liksom tidigare år visas konst från framstående nordiska gallerier och konstnärer. Ett 30-tal gallerier brukar medverka. På fredagen 13 april är mässan öppen för allmänheten kl 12–19 och lördag–söndag kl 12–18. www.liljevalchs.se

XXXX