Etiketter

, ,

Vi talar om människors lika värde. Vilket för de flesta av oss är en självklarhet.

Jag blev uppmärksammad på att vi använder en felaktig översättning av FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Enligt expertisen är den korrekta översättningen ”lika värdighet”, vilket är tydligt i andra länders översättningar av FNs resolutionstext. Citat ur länken jag fått (Kristianstadsbladet dec 2014):

Formuleringen om alla människors lika värde kommer från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. På engelska lyder texten: ”All human beings are born free and equal in dignity and rights” (inte ”value and rights”. På franska har dignity blivit ”dignité”, på spanska ”dignidad”, på italienska ”dignità”, på tyska ”Würde” och på danska ”vaerdighed”. På dessa språk saknas alltså betydelsen ”värde”.

På svenska är dock värdigheten bortvald. En ledande folkrättsforskare säger klart att, ”visst är det en felöversättning”. En annan kunnig uttolkare säger, att ”på svenska låter det inte lika bra med värdighet”. Ett alltför främmande begrepp för oss i Sverige.

Samtidigt är det värt att notera att andra lagar i Sverige använder sig av begreppet värdighet. Främst diskrimineringslagen, där det talas om uppträdande som kränker en människas värdighet. Går det att använda begreppet där borde det även fungera i annat.

ESKIL FRANCK som skrev artikeln spekulerar i vilka politiska konsekvenser tillämpningen av den striktare översättningen ”lika värdighet” skulle kunna ha. Oavsett om han drar rätt slutsatser eller ej, pekar han på vikten av att ledande politiker ska vara noga med sitt språkbruk. Det krävs visserligen inte juridisk precision i all politisk argumentation men Stefan Lövens återkommande ”det är inte okej” är ett språkbruk som förminskar politikens innehåll till eget tyckande utan egen politisk agenda.