Etiketter

, , , , , , ,

Missa inte att bevaka konferensen som Myndigheten för stöd till trossamfund presenterar sålunda:

”I samverkan med ISS och SIR anordnar myndigheten en konferens den 14-15 mars om religion som konstruktiv kraft”

Angeläget att samhällsengagerade medborgare av alla kulörer – med eller utan religiös hemvist och som har den sekulära rättsstaten som ideal – granskar denna myndighets verksamhet. Gällande regleringsbrev förskräcker:

Regeringen förlänger uppdraget till Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) att utvidga och fördjupa dialogen med trossamfunden i syfte att stimulera arbetet med demokrati och demokratisk medvetenhet. Medlen får även användas för dialog med de trossamfund som vill utveckla sitt arbete för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism genom att stimulera dessa samfunds stöd till unga kvinnor och män, föräldrar och anhöriga.

Regeringen borde dra tillbaka det löst formulerade regleringsbrevet och begränsa myndighetens uppdrag till att ENDAST OMFATTA utbetalning av bidrag till berättigade trossamfund.

Läs och sprid gärna artikeln:
https://ulflonnberg.com/2018/03/05/myndighet-myndigheten-for-stod-till-trossamfund-pa-slak-lina/