Etiketter

, , , ,

På 1970-talet fanns det under en tid i Timrå endast nämndemän med socialdemokratisk partibok. Den lokala (s)-ledningen hade bara förtroende för socialdemokrater. Och de fick hållas en tid. Men så småningom tog socialdemokraterna sitt förnuft till fånga. Likheten med folkdomstol blev alltför uppenbar.

I de flesta länder består en jury av ett antal personer som domstolen väljer ut från allmänheten genom någon form av lottning, eller utnämning genom nämndemän.

I Sverige har de politiska partierna nomineringsförfarandet för nämndemän i sina händer. Därav följer att nämndemän relativt sett är medborgare med starkare partitillhörighet än vad som är sunt i en rättsstat

De centernominerade centerpartistiska nämndemännen i Solna tingsrätt är toppen på ett isberg av alltför partilojala, juridiskt otillräckliga medborgare som inte sällan gjort sig ekonomiskt beroende av små och stora förtroendemannauppdrag inom eller med koppling till sin partitillhörighet.

ÄN ÄR DET TID ATT FÖRSVARA OCH VIDAREUTVECKLA VÅR RÄTTSSTAT.

>> Maud Olofssons senfärdiga avbön är välkommen men ytterligare ett exempel på alltför många svenska politikers naiva verklighetsuppfattning och eget navelskådande. A Lööf borde skulle ha hållit sig för god för att spela ovetande: C-ledningen har haft insikten sedan minst ett år tillbaka.” Ledarsidorna.se skriver:
”Den tionde juni 2015 hade Centerpartiets migrationspolitiska talesperson, Johanna Jönsson, samt rättspolitiske talesperson Johan Hedin ett längre möte i riksdagens lokaler med terrorexperten Magnus Norell, författare till ”The Return of the Caliphate” och internationellt erkänd expert på bland annat Muslimska Brödraskapet och IS samt Edward Nordén, numera Medborgerlig Samling men vid tiden aktiv medlem i C. Norell kom senare att skriva en kunskapsöversikt åt MSB om Brödraskapets utbredning i Sverige.”

Jurysystem enligt USAs modell kräver mycket medborgarna samtidigt som möjligheterna att på saklig grund få slippa ett juryuppdrag visar på konfliktytorna med ett sådant system.

Dags att vi i Sverige nu utreder nya former för en lämplig form av insynsråd och att professionell juridisk kompetens tolkar våra lagar för så rättssäkra domslut som möjligt.

Många inlägg om detta de senaste dagarna, se gärna Tobias Wikströms inlägg i Dagens Industri: 

Tobias Wikström i Dagens Industri:
Det finns åtskilliga exempel på nämndemän som antingen har varit olämpliga för att de uttryckt exempelvis rasistiska kommentarer på sociala medier, eller att de har varit jäviga (som i det gigantiska ”Södertäljemålet” som sedan fick tas om i sin helhet). Eller att de i största allmänhet har varit ointresserade eller okunniga.

Läs Wikströms inlägg här