_____________________________________________________________
Nyhetsbrevet är min privata verksamhet som speglar mitt samhällsintresse med fokus på äldrepolitik i ett flergenerationsperspektiv, företagande och kultur som – var för sig och tillsammans – är grunden för hållbar välfärd med den sunda marknadsekonomin som uthållig resurs.
_____________________________________________________________
 Myndigheten för stöd till trossamfund – på slak lina?
Ulf Lönnberg: ”Samfunden borde vara vaksamma mot inhemska och globala krafter som tummar på religionsfrihetens rättigheter och skyldigheter. I Sverige är rågången mellan politik och religion vår minsta gemensamma nämnare
_____________________________________________________________

1  Kraftig minskning av ROT-företagen efter avdragssänkning
2  Jobbskatteavdrag får äldre att jobba längre
3  Spelande ungdomar har inte färre vänner
4  Demensvården har försämrats
5  Luktsinnet avslöjar diktatorn
6  Myndigheten för kulturanalys: Kulturanalys 2018
7  Demokratikrav för bidrag utreds – dags för kulturpolitisk upprustning
8  Folkbildningsrådet är en märklig hybrid
_____________________________________________________________

1  Kraftig minskning av ROT-företagen efter avdragssänkning
Enligt en undersökning från Kantar Sifo anser hälften av svenskarna att sänkningen av ROT-avdraget har ökat benägenheten att köpa svarta hantverkstjänster. 75 procent menar att en återställning av ROT-avdraget skulle göra att fler yrkeskunniga hantverkare anlitades.Läs vidare

2  Jobbskatteavdrag får äldre att jobba längre
Jämfört med slutet av 1990-talet har arbetskraftsdeltagandet bland män i åldersgruppen 60–64 år ökat med 20 procentenheter från 55 till 75 procent av befolkningen. Ökningen för kvinnor har varit ungefär lika stor. Läs vidare

3  Spelande ungdomar har inte färre vänner
Datorspelande ungdomar har inte färre vänner i skolan är sina icke datorspelande skolkompisar. Ungdomarna menar själva att i och med att de närmar sig vuxenlivet, så begränsar de och hanterar sitt spelande på ett sådant sätt att de kan prioritera sådant som individuella ungdomar finner viktigt, till exempel vänner, sport eller skola.
Läs vidare

4  Demensvården har försämrats
Den svenska demensvården har försämrats i flera avseenden de senaste fyra åren. Det konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport. De team som enligt de nationella riktlinjerna bör arbeta för de dementa finns i dag i 45 procent av landets kommuner mot 56 procent 2014. Andelen dementa på äldreboenden som behandlas med antipsykosmedel har ökat från 11 till 13 procent. Läs vidare

5   Luktsinnet avslöjar diktatorn
– Man har sett tidigare att det finns ett samband mellan äckelkänslighet och politiska attityder, till exempel att konservativa personer är mer lättäcklade, säger Jonas Olofsson. Det visade sig att de som var äcklade av lukter var mer benägna att rösta på Donald Trump än de som inte var så lättäcklade. Läs mer

Kulturpolitik:
6   Myndigheten för kulturanalys: Kulturanalys 2018
Myndighetens bedömning är att tre områden inom kulturpolitiken bör prioriteras särskilt:
a) Fördjupa analysen av utbildningens roll för vuxnas och barns kulturdeltagande.
Analysen bör bland annat belysa de estetiska och samhällsorienterande ämnena, konsekvenser av läsförståelsens utveckling samt rekrytering till konstnärliga utbildningar.
b) Förtydliga mångfaldsuppdraget. Ett utpekat strategiskt ansvar för integrationspolitiken för en eller några myndigheter inom kulturområdet skulle skapa en större tydlighet för arbetet.
c) #metoo, tystnaden och makten i kulturlivet. Uppropen från kvinnor verksamma i det svenska kulturlivet under senhösten 2017 har synliggjort sexuellt våld och trakasserier som ett utbrett arbetsmiljöproblem. Läs mer

7   Demokratikrav för bidrag utreds – dags för kulturpolitisk upprustning
S+MP driver kulturpolitiken på villovägar. ÄNTLIGEN! Så kunde regeringen inte längre vända bort blicken. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har sedan länge beviljat bidrag på lösa grunder. Och i Folkbildningsrådet låter sig mjölkas  – se punkt 8 nedan. Se gärna min artikel Hur förhåller sig imamer till svensk religionsfrihet? (påpekade redan förra året). Pressklipp om nya utredningen.

8   Folkbildningsrådet är en märklig hybrid 
Folkbildningsrådets pengar på drift, och bara en person vet med säkerhet var de är. Regeringen har, i en blocköverskridande överenskommelse, givit Folkbildnginsrådet mandatet att själv reglera sin verksamhet och endast använda sig av sina egna interna revisorer. Ett förtroende att förvalta 4,4 MDR SEK på bästa sätt. Ett förtroende som — vare sig Folkbildningsrådet eller två av studieförbunden – ABF Stockholm och Ibn Rushd – lever upp till. Läs mer

XXX