_____________________________________________________________

Nyhetsbrevet är min privata verksamhet som speglar mitt samhällsintresse med fokus på äldrepolitik i ett flergenerationsperspektiv, företagande och kultur som – var för sig och tillsammans – är grunden för hållbar välfärd med den sunda marknadsekonomin som uthållig resurs.
_____________________________________________________________

1   Oron för brott ökar
2   Avhandling om hur vuxnas frivilliga studier stöder medborgarskap
3   Fler äldre blir företagare
4   Kairos Future: Dags att besiktiga det svenska samhällskontraktet
5   Generation Snöflinga– inte så kränkt som man kan tro
6   Tvärsektoriell styrning kan göra politiken urvattnad

7   Internetmuseum
8   Folk och kultur 2018
_____________________________________________________________
Ulf Lönnberg i VärldenIdag (24/1):
Svensk religionsfrihet hotas av islamistiska grupperingar
Över tid är vår religionsfrihet garanten för tolerans med tydliga förbud mot religiöst påtvingande agerande. Alla har rätt att byta religion. I Sverige gäller svensk lag.
_____________________________________________________________

1   Oron för brott ökar
Nästan en tredjedel av befolkningen (29 procent) oroar sig i stor utsträckning över brottsligheten i samhället. Det är en ökning sedan förra året då 25 procent upplevde stor oro över brottsligheten. Efter en tidigare minskning har oron ökat från 2014 (då andelen oroliga var 19 procent) och framåt, och andelen är nu på samma nivå som uppmättes vid första mättillfället (2006). Läs vidare

2   Avhandling om hur vuxnas frivilliga studier stöder medborgarskap
Studien visar att deltagandet i de tre folkbildande praktikerna innebär olika alternativ i relation till deltagarnas livssituationer. Detta innebär att medborgarskapet i och genom studierna antingen fungerar som motvikter (hos seniorsnickarna och filosoferna) eller som en andra chans (studiecirkeln i engelskan) i relation till deltagarnas övriga vardag. Resultaten från de tre delstudierna diskuteras som olika slag av frihet Läs vidare

3   Fler äldre blir företagare
Under december 2017 var 498 900 personer i Sverige företagare. Det motsvarar 9,7 procent av de sysselsatta. Antalet företagare har stigit något under senare år, främst bland personer över 64 år. Läs vidare

4   Kairos Future: Dags att besiktiga det svenska samhällskontraktet
Hur ser den svenska medborgaren ut idag? Hur mycket påminner vi om de människor som Ronny Ambjörnsson beskriver i Den skötsamme arbetaren, folkrörelseentusiasterna i norrländska Holmsund efter förra sekelskiftet? De som skolade sig själva efter en hel dag på sågen för att med kunskap, tal och text kunna ta plats i samhällsdebatten. Läs vidare

5   Generation Snöflinga– inte så kränkt som man kan tro
Många ansåg dock att triggervarningar kan vara nödvändiga i samband med känsliga ämnen som cancer och svåra förluster. Andra pekade på yttrandefriheten måste värnas, och sade att människor ”måste lämna sina bubblor och inse att världen är hård. Läs vidare

6   Tvärsektoriell styrning kan göra politiken urvattnad
Tjänstemän med ansvar för tvärsektoriella frågor, som hållbarhet, mänskliga rättigheter och folkhälsa, blir allt fler i kommunal förvaltning – på grund av ökad komplexitet i verksamheten. Samtidigt blir viktiga politiska värdekonflikter otydliga när tjänstemännen anpassar sina frågor till mottagaren. Läs vidare

7   Internetmuseum
Välkommen till Internetmuseum! Här tar vi dig med på en resa genom den svenska internethistorien. Vilka var pionjärerna? Vad har vi älskat, hatat och skrattat åt. Hur blev Sverige ett av världens mest digitalt utvecklade länder? Kort och gott… hur kom vi hit? Internetmuseum

8   Folk och kultur 2018
Folk och Kultur är en ny arena för det breda kultursamtalet i olika former, inom alla politikområden. Det är en mötesplats för offentlig och privat sektor, för media, föreningar, akademin och medborgarna – med en scen för konstnärliga upplevelser. 2018 är valår och vårt syfte är att sätta kulturpolitiken på agendan. (Jag finns där, 070-5680119, ifall vill att vi ses.) www.folkochkultur.se

XXX