Etiketter

Försäkran angående kandidatur för Kristdemokraterna inför de allmänna valen 2018

Undertecknad försäkrar att jag tagit del av partiets program och riktlinjer för kandidering och

valrörelse.

Undertecknad försäkrar att:

 • Jag ställer upp på partiets grundvärderingar och vad som anges i partiets stadgar för anslutning till partiet (§ 2 stadgarna).

 • Jag ska följa och respektera det politiska program som partiet går till val på i det val där jag kandiderar.

 • Jag ska bidra till öppen dialog med övriga kandidater för partiet.

 • Jag har tagit del av och ställer mig bakom partiets riktlinjer för personvalskampanj.

 • Om jag bedriver en personvalskampanj så är den ett komplement till partiets valrörelse för att nå nya väljare.

 • Jag ska öppet till styrelsen – redovisa direkt eller indirekt stöd till personvalskampanj så snart styrelsen så begär. Sammanlagt stöd som överstiger 22 000 kr ska redovisas snarast.

 • Jag ska så snart misstanke finns, att jag kan hamna i en situation där förtroendet kan ifrågasättas, omgående informera partiavdelningen/partidistriktsstyrelsen om detta och komma överens om lämpliga åtgärder.

 • Jag försäkrar att jag endast kandiderar på kristdemokraternas listor.

 • Jag försäkrar med denna underskrift att frivilligt lämna mina uppdrag om jag av någon anledning lämnar partiet.

  Se även om ökad insyn i partiernas finansiering