Etiketter

, ,

>>>Återställ skatten på privata investeringskonton (isk).

>>>Inför ett nytt ”allemanssparande med avdragsrätt” som stimulans för egen buffert inför livets investeringar och kommande ålderdom.


Snart blir många 100 år

Pensionsexperten Magnus Gewert har analyserat effekterna av de reformerade grispensionssystemet och han konstaterar: ”Många kommer att leva till 100 år, då gäller det att ha en pension som är tillräcklig.”

Magnus Gewert visar att en lättidentifierad grupp äldre kommer att blir ekonomiskt utsatta. Det handlar om äldre och gamla, som kommer att leva allt längre, och få relativt sett sämre ekonomiska förutsättningar såväl gentemot de förvärvsarbetande och andra äldre som genom egna målinriktade kommer att kunna räkna sig till de välbeställda åldringarnas skara. Men eftersom det reformerade pensionssystemet kommer att göra det oerhört dyrt för arbetsgivarna skapa anständiga  pensionsnivåer för sina anställda kommer pensionerna att pressas ned även från det hållet.

Det går inte att hävda att ett pensionssystem i sig skulle vara åldersdiskriminerande. Åldersdiskriminering i lagens mening rör individer som utsätts för negativ åldersrelaterad särbehandling av en eller flera juridiska eller fysiska personer. Men här är politikerna ansvariga för att stora grupper äldre fattiga kommer att lämnas i sticket. Det riskerar att spä på åldersdiskriminerande attityder när många äldre så tydligt kommer att framstå som fattiga och av staten så tydligt lämnade i sticket.

Barns och de äldres situation speglar samhällets värderingar
Precis som vi hävdar att den demokratiska och progressiva välfärdsstaten alltid ska ha barnens bästa för ögonen, gäller det att värna om de äldres förutsättningar. Att lämna de äldsta och ekonomiskt svagaste i ekonomiskt utmanande underläge är att underminera kommande (de unga) generationers respekt och förståelse äldres kapacitet och roll sammanhållen generationsgemenskap över tid. Unga som inte fått signaler om att politiken också satsar resurser för äldre och de äldsta riskerar efter efter några generationer att fasa ut den äldrepolitik som kommer att kräva allt större resurser för allt fler.

Att ytterligare skruva på pensionsuppgörelsen kan dock låsa positionerna och fördröja den nödvändiga reformering av pensionssystemet dom nu krävs.

Bättre åt att vidta parallella och konstruktiva åtgärder.

Eget sparande ger individen större frihet
Ökat eget sparande är för kommande generationer en avgörande faktor för en god ålderdom. Låt oss erinra oss och återinföra tidigare och beprövade allemanssparande.

Anne Wibble (FP), finansminister 1991-1993, ansåg att en bärkraftig målsättning vore att att alla skulle kunna ha en sparad årslön som buffert och för större individuell självständighet.

Skattesparandet [allemanssparandet, min anm] som sjösattes 1978 hade fram till 1982 attraherat 425 000 svenskar att spara i skattefonderna. 1984 lanserades Allemanssparandet och Allemansfonderna, där sparandet var befriat från reavinstskatt, men ännu inte längre kunde kvittas mot inkomstskatten. Både skattefonderna och Allemanssparandet gjorde svenskarna till ett sparande folk och 1990 fanns det 1,7 miljoner allemansfondskonton Länk till källan

Allemanssparandet kritiserades för att de som redan hade sparkapital kunde tillskansa sig skatteavdrag genom flytta eget sparande till ”lagstiftningsöverensstämmande allemanssparande” utan att öka det egna sparandet. Må så vara men reformen genererade för många ett nytt sparande som har betydelse än idag.

Det är också en viktig politisk signal att staten främjar individuellt sparande och därigenom långsiktigt påverkar attityderna för en sund privatekonomi i en uthållig marknadsekonomi. Det borde för dagens socialdemokrati inte vara kontroversiellt på samma sätt som det var för 68-vänsterns banerförare.

Nästa mandatperiod:
>>>Återställ skatten på privata investeringskonton.

>>>Inför ett nytt ”allemanssparande med viss avdragsrätt” som stimulans för egen buffert inför livets investeringar och kommande ålderdom.

De två reformerna skulle skapa större eget ansvar, ökad frihet och ökat förståelse för sund privatekonomi med den ökade frihet som det innebär för individen. Dessutom skulle vi tydliggöra ansvarstagande över generationsgränserna – båda riktningarna.