_____________________________________________________________

Nyhetsbrevet är min privata verksamhet som speglar mitt samhällsintresse med fokus på äldrepolitik i ett flergenerationsperspektiv, företagande och kultur som – var för sig och tillsammans – är grunden för hållbar välfärd med den sunda marknadsekonomin som uthållig resurs.
_____________________________________________________________
1   YouTube ökar bland äldre
2   Gränslöst drama för unga i sociala medier
3   Kairos Futures trendrapport (2018)
4   Om begåvningstest: Squid Factor jämnar ut oddsen på arbetsmarknaden
5   Ger-90-dagarsgarantin fler jobb?
6   New Yorks brottsbekämpning har skapat god ekonomi
7   Folk och Kultur 7 – 10 febr 2018
8   Ingmar Bergman 100 år
_____________________________________________________________

Ulf Lönnberg: God fortsättning 2018 – på nät och IRL 2.0
_____________________________________________________________

1   YouTube ökar bland äldre
YouTube har själva en daglig räckvidd på 41 procent, vilket kan jämföras med 27 procent för övriga playtjänster tillsammans, enligt MMS.
YouTube blir också allt större i äldre målgrupper. MMS kan se att den genomsnittliga tittartiden inte rör sig, men att räckvidden ökar i de äldre målgrupperna och minskar i de yngsta. Läs vidare

2   Gränslöst drama för unga i sociala medier
Ungdomarna omges nästan hela tiden av sociala medier. När de interagerar mellan dessa sociala världar suddas gränser ut; mellan tid och rum, mellan kropp och själ, mellan privat och publik och mellan synlig och osynlig. De samspelar med individer i sin närhet och med en global publik. Läs vidare

3   Kairos Futures trendrapport (2018)
En kulturspaning som kittlar våra sinnen. Tidigare What’s on-spaningar har talat om ”perfekt storm” (2016) och om ”kulturkrockar” (2017). 2018 beskrivs som ”det stora uppvaknandets, eller kanske väckarklockans, år.”
I. FRAMTIDSTSUNAMIS
1) Fossil är fossilt
2) AI först, sedan det andra
3) Slutet på affärer som vi känner dem
4) Bilen är inte vad den en gång var
5) Inga mer söta drömmar
II. MELLAN CHOCKVÅGOR OCH VÄCKARKLOCKOR
6) Identitetskrisernas snårskog
7) Ingenting är vad det ser ut att vara
8) Väx upp, väx upp, den nya dagen gryr
9) Bra att ha en slant på bank
10) Dags att dra vidare – till Mars
Kairos Futures trendrapport

4   Om begåvningstest: Squid Factor jämnar ut oddsen på arbetsmarknaden
– Vi kände att det är något som inte stämmer. Begåvningstest är ett bra verktyg för arbetsgivaren – men de slår hårt mot individen som till exempel kan ha en dålig dag när det är dags att genomföra dem, säger Johan Ranstam. Research visade att det fanns hjälpverktyg – men med bristande feedback som lämnade det åt användaren att bestämma vad den behövde öva på. Läs vidare

5   Ger-90-dagarsgarantin fler jobb?
Arbetsförmedlingens 90-dagarsgarantin för arbetslösa ungdomar anses nu vara uppnådd. Trots detta positiva besked visar siffror från myndigheten att andelen som går till jobb eller utbildning inte är högre idag än tidigare. Andelen som hamnar i arbetsmarknadspolitiska program har däremot fördubblats sedan satsningens början. Läs rapporten

6   New Yorks brottsbekämpning har skapat god ekonomi
Nyligen inträffade två våldsamma rån i Central Park i New York. Det ledde till rubriker i medierna. Rån i Central Park är numera ovanligt. För 30 år sedan var det något som skedde nästan dagligen. Antalet mord i New York har gått ner från 2.245 1990 till 271 hittills i år. Se Olle Wästbergs essä Nolltolerans är mer än bara batonger

7   Folk och Kultur 7 – 10 febr 2018
En ny arena för det breda kultursamtalet i olika former, inom alla politikområden. Det är en mötesplats för offentlig och privat sektor, för media, föreningar, akademin och medborgarna – med en scen för konstnärliga upplevelser. 2018 är valår och vårt syfte är att sätta kulturpolitiken på agendan, se www.folkochkultur.se

8   Ingmar Bergman 100 år
2018 är det 100 år sedan Ingmar Bergman föddes. Hundraårsjubileet har redan börjat firas världen över. NK i Stockholm och Göteborg startade firandet av Bergmanåret lite i förväg genom att tolka Fanny och Alexander i sin traditionella julskyltning. Internationellt årskalendarium se www.ingmarbergman.se

XXX