I slutet på nittiotalet fick vi lära oss nya begrepp, och facktermer i kölvattnet av den snabba it-utvecklingen.

Ungdomarna kom snart att leva och se sin vardag som lika verklig på nätet som i verkligheten. Med begreppet IRL (in real life) preciserade man händelser som ägt rum i det verkliga livet – på riktigt den vanliga verkligheten. Livet på nätet och ute i verkligheten blev för många två likvärdiga livsscener.

I en krönika (i SJ:s tidning Kupé, dec -17, sid 52) skriver Alexander Bard under rubriken ”Dividen är här” om den digitala revolution och de omvälvande samhällsförändringar som vi nu genomgår.

Bl a beskriver Bard ”deltagarkulturen” som växer snabbt tack vare internet. Kort handlar det om att ”dividen” som ser sig själv och agerar själv som knutpunkten i ett nätverk som han eller hon har skapat för särskilda syften.

Genom deltagarkulturen skapas intressen och gemenskaper på nätet som deltagarna följer upp med att vid olika tillfällen göra någonting tillsammans någonstans i den fysiska verkligheter. Vi kommer alltså först skapa nya kontakter, göra nya bekantskaper och skaffa nya intressen nätet som senare genererar fysiska kontakter och gemensamma aktiviteter. Inte tvärtom. Detta är något som marknadsförare redan anammar.

Det kommer också att gälla partipolitisk opinionsbildning och aktivisters och särintressenas företrädare.

Parallellt med det gamla IRL-begreppet kommer vi kanske att beskriva de fysiska gemenskaper som deltagarkulturen genererar som händelser i formatet  IRL 2.0, till skillnad från den ursprungliga parallella IRL-världen.

Önskar er en God Fortsättning på Året 2018!!
Vi ses på stan i formaten IRL eller IRL 2.0 eller bara på riktigt alldeles som vanligt.
/  Ulf Lönnberg 🙂