Lars Anders Johansson: Det är svårt att hitta en kunskaps- och bildningssyn som är mer avlägsen den som präglar dagens svenska samhälle, där det anses vara kufigt att vara bevandrad i kultur som är ett halvsekel gammal och närmast suspekt att vara orienterad i dess historiska och kulturella rötter.

⁃ – klassiska bildningsideal levde vidare in på 1800-talet, även inom arbetarrörelsen. En svensk företrädare var Arthur Engberg, sedermera ecklesiastikminister i Per Albin Hansons regering, som skrev 1904 i tidningen Arbetet om värdet av att lära sig de klassiska språken:

”Latinet och grekiskan äro icke endast tomma och döda språk. De äro nycklar till vår kulturs innersta egenart. De äro uttrycksmedlen för den antika anda, som alltid bevisat sig som den stora förnyaren i kulturens historia. All verklig humanistisk bildning vilar på klassisk grund.”

Läs hela artikeln