Etiketter

, , , ,

Simon Wiesenthal Center skrev den 19 december 2017 om Sverige och om filmen Watching the Moon at Night under rubriken SVERIGE, ETT FARLIGT LAND FÖR JUDAR, KAN BLI EN FARA FÖR EUROPA

Filmen Watching the Moon at Night är en dokumentär om terrorism och antisemitism som hade sverigepremiär i april 2016. Marianne Ahrne, som gav filmen stöd när hon arbetade som långfilmskonsulent på Filminstitutet, har berättat att SVT (som var medfinansiär) beslöt redan i november 2015 att avstå från att visa filmen. Filmskaparna har aldrig fått något besked om orsaken.

Den 4 april 2016 skrev jag ett ÖPPET BREV till SVT – Varför visas inte filmen Watching the Moon at Night?  Flera andra aktörer har reagerat, dels på SVT:s beslut, dels – än mer – på det faktum att transparensen i vårt public service-företag inte ens tillåter ett enkelt svar på en enkel fråga.

Watching the Moon at Night behandlar en av vår tids viktigaste frågor utan att förenkla, enligt Holland.

Den senaste tidens tragiska utveckling med antijudiska demonstrationer och aktioner bl a i Malmö och Göteborg har gett eko över världen.

Filmtrailer finns på http://watchingthemoon.kinokoszyk.com/  där finns också ett upprop för filmen.

I framtida massmedieforskning eller i alster av skribenter med insyn i SVT, kommer vi omsider att få veta hur dåtida ledning för vårt public service-företag definierade sitt för landet så viktiga och opartiska uppdrag.