Etiketter

, , , ,

Hela dokumentet Stoppa hotet mot välfärden
Regeringens och Vänsterpartiets vilja att driva igenom ett vinsttak hotar valfriheten och riskerar även att leda till stora brister i välfärden.
Enligt Vårdföretagarna riskerar 23 000 äldreboendeplatser att försvinna med regeringens vinsttak. Alliansen kräver gemensamt, att regeringen backar från den förlegade idén med att införa ett vinsttak. Istället bör fokus ligga på kvalité, tillgänglighet och valfrihet inom välfärden. Därför ska vi ställa höga krav på alla som tillåts verka inom välfärden, oavsett om de drivs fristående eller offentligt.
Det är kvaliteten som är det centrala, inte driftsformen.

Vi måste säkerställa att den dagen man behöver plats på ett äldreboende så ska man inte behöva mötas av orden ”Det finns ingen plats för dig.”
Våra äldre förtjänar en trygg ålderdom med värdigt bemötande. Alliansen höll på torsdagen (14 dec) en pressträff på äldreboendet Persikan, Kavat Vård och presenterade följande förslag:
2714.png✔att måltidslyft i äldreomsorgen ska genomföras
2714.png✔️att digitala tjänster införs inom äldreomsorgen
2714.png✔️förenklad biståndsbedömning för äldre
2714.png✔️nationella kvalitetskrav på alla utförare oavsett om de är offentliga eller privata.
2714.png✔️generell tillståndsplikt, samt ägar- och ledningsprövning för hela välfärden
2714.png✔️öppenhet och transparens så att alla ska kunna göra medvetna och bra val av välfärdstjänster
2714.png✔️skärpta sanktioner när kvalitetskrav inte efterlevs