Etiketter

, , ,

Stockholms kulturförvaltning har återställt ordningen på Bredängsbiblioteket. Gamla besökare återkommer. Nya besökare tillkommer. Läsandet ökar. Personalen har återfått lugn och trygghet så deras kompetens kan komma oss alla till del.

Men Kulturborgarrådet Robert Mogert (s) i Stockholm anklagar oss som försvarar bibliotekspersonalens arbetsmiljö för att vara konservativa reaktionärer. Han säger att vi för ”en debatt som bedrivs av konservativa debattörer – en del av dem bristfälligt maskerade som liberaler – i syfte att omvandla biblioteket till ett mausoleum över boken och därmed samtidigt driva ut sådana som jag från templet (DN 12/10).”

Visst, Robert Mogert (s), när du var liten var det mol tyst på biblioteken. Skämtscenen med vaktmästaren som springer genom salarna med skylten ”Elden är lös” för att upprätthålla tysthetsnormen, minns vi alla från förr. Att ”gapa och skrika” på biblioteket var otänkbart.

Idag är biblioteken vidareutvecklade. Besök till exempel biblioteket i Kista, Stockholm, som fått det internationella priset ”Public library of the year” 2015 för sin biblioteksmiljö med avsedda ytor för egna studier, grupparbeten, tematräffar alltid med tillgång till adekvat bibliotekariekompetens.

Men inte ens Kistabiblioteket skulle nått sin position utan en allmänt accepterad tystnads- och samtalsnorm inom sina väggar.

Fackförbundet DIK har i rapporter påvisat hur bibliotekspersonalen saknar arbetsro, känner sig hotade och t o m utsatts för våld av personer som använder biblioteket som fritidsgård eller värmestuga.

Vi ska alltjämt verka för att personalen får arbetsro och inte hotas. att besökarna kan använda biblioteken som de avsedda för och att läs- och fortbildningsresurserna kommer alla till del. Dags att ändra reglerna så att det som yttersta åtgärd blir möjligt att tillfälligtvis stänga av orosmakare och våldsverkare.

Med ett sådant målmedvetet arbete kommer även biblioteksovana ungdomar som Roger Mogert var – enligt egen utsaga – att få möta nya bokmiljöer och nya idévärldar, precis som Bibliotekslagen stipulerar.

Ulf Lönnberg

Gruppledare för Kristdemokraterna i Kuturnämnden i Stockholm