Etiketter

, ,

LÄSVÄRD SPANING FÖR FRAMTIDSNYFIKNA 1”

Enligt Barkley Research undersökning vill 80 % av dem bestämma sin egen arbetstid. 61 %—befordran minst vartannat eller vart tredje år.—vägrade 49 % att arbeta med uppdrag som inte överensstämde med deras egna värderingar—Många trodde nog att generationen av kravmaskiner skulle få en kalldusch den dag då de kom ut i arbetslivet. Istället är det—” Länk till artikeln

Svensk arbetsmarknadspolitik är ännu kringskuren av LOs konservativa världsbild och (s)-ideologiska låsningar.

Undersökningen bekräftar hur människorna – arbetsgivare och- tagare – skapar sig nya normer på arbetsmarknaden TROTS stelbent politik.

Framgångsrika politiker finns bland dem som anammar vad som sker i den praktiska vardagen där människor söker sig till konstruktiva lösningar för alla berörda parter.

LO:s otidsenliga syn på sina särintressen lockar inte nya unga medlemmar. Det betyder inte att LO inte skulle behövas men väl att vidareutvecklas…