Hässleholms kommun lånar ut burkinis i simundervisningen till de flickor som är påbjudna sådan klädsel.

Skolledningen berättar att elever som badar i egna kläder och schalar förorenar bassängen med allt från bakterier till avförings som finns i kläderna.

Skolledningen poängterar sin stadgade uppgift att lära alla elever att simma.

Argumentet att man inte kan låna ut badkläder till alla håller inte. Nytvättade låne-badkläder vore det optimala hygienalternativet.

En framkomlig och mer välkomnande kompromiss vore

-att skolan kräver att eleverna badar i traditionellt västerländska herr- och dambadkläder

-att pojkar och flickor som saknar sådana ska låna av skolan

-att förbjuda bad med vardagsklädsel eller dräktinslag som används utanför simundervisning

På så vis är hygienskälen de bärande motiven liksom den sekulära skolans uppgift att inte påtvinga/acceptera kontroversiella religiösa symboler.

Föräldrar som förvägrar sina flickor simundervisning i vanliga badkläder ska kontaktas av skolledningen. Föräldrarna ska informera om den svenska skolpliktens innehåll och syfte. Frånvaro från simundervisning utan giltiga skäl är samma slag av skolk som annan olovlig frånvaro från undervisning gen. Föräldrarna har ansvar för att skolplikten efterlevs.

Sverige är en sekulär rättssäker demokrati som vilar på de västerländska kristna traditionerna. De traditionella religiösa objekten och symbolerna som århundranden finns, är del vårt lands identitet.

Vi accepterar olika religiösa inslag i det offentliga rummet. Vi ska vara restriktiva mot nya och fler sådana inslag. Det gäller också i simundervisningen med de hygieniska krav som där ska ställas.

Hässleholms skollednings agerande är illa genomtänkt

vilket framgår av länkad artikel.