Etiketter

, , , ,

Gunbritt Parsmo är leg sjuksköterska och synpedagog med mångårigt engagemang i Kristdemokraterna och i dess Seniorförbund. Här är hennes politiska resebrev från ”Fädrens spår för framtids segrar”.

Det är helt ofattbart att övriga partiers seniorer med tystnad kan invänta egna
åldersdiskrimineringar.

Jag har hos närstående sett vad som händer vid kommunens omhändertagande. När vi faller inom kommunens ”omsorg” då är våra egna sorgedagar komna.  Det egna hemmet övergår till ett äldreboende där hemtjänsten har sin tjänst i vårt hem som blir tjänstemännens arbetsmiljö.

Anhöriga beklagar att de har förlorat sin hemmiljö, när c: a 30 olika personer per vecka arbetar och förändrar det som varit vårt hem.

Under snart 25 år har Kristdemokraternas Seniorförbund påtalat äldresituationen i vårt land men omgivningen är ganska hörselskadad.

Ädelreformen blev en äldrereform till skada för äldre. Äntligen har yngre förmågor framträtt, som både lyssnat och förstått vad Sveriges äldreliv handlar om.

Det handlar om att Mänskliga Rättigheter avslutas vid viss ålder och därför bör Mänskliga Rättigheter för äldre bli verklighet. Även om detta också borde skett för 25 år sedan i samband med Barnkonventionen.

Jag har nyligen vistats några veckor i stimulerande fjällbygd.  ” I fädrens spår för framtids seger ” är det tydliga valspråket.Av fädrens spår från 1521  blev landsförändringar.  Av spåren från 1924  blev personlig segerkrans.

Alla vi seniora kristdemokrater är verkligen i behov av kraftsamling av vår äldrepolitik.  Vid minnesstenen upprest 1904 till minne av Gustav Vasa lyder texten:

” Om du vill blifa vår Härhöfvidsman så följer båd gammal och ung. ”

Om  svensk äldrepolitik 2018 går i de spåren att värna dem som byggde ländet då följer vi Härhöfvivsmannen i spåren.

Gunbritt Parsmo