Mikael Oscarsson(KD)

 Läs de 8 konkreta och ansvarsfulla frågeställningarna.
Även bakgrundsbeskrivningen innehåller angelägen information.

Läs hela KU-anmälan